Een vraag over :

Is gas gevaarlijk?

Aardgas is zeer brandbaar. Het is heel belangrijk dat gaskachels en gasleidingen geïnstalleerd worden volgens de regels van de kunst. Bij Varm volgden alle techniekers een CERGA opleiding als gasmonteur. De technisch verantwoordelijkeheeft de habilitatie opleiding gevolgd. Dit wil zeggen dat wij op de hoogte zijn van de regels. En dat we belang hechten aan een veilige en betrouwbare installatie.

NL
FR NL